Dames

Binnen PFV VBBH besteden we eveneens aandacht aan de vrouwelijke petanquer’s.
Alle suggesties zijn welkom en zullen ons helpen om structureel meer mogelijkheden te kunnen aanbieden aan de dames.

Activiteiten.