Informatie competitie

Hier vinden jullie informatie die handig kan zijn bij de wedstrijden van de wintercompetitie. Sinds enkele jaren maken we gebruik van een digitaal wedstrijdblad DigiWB ontwikkeld door één van onze collega’s uit de provincie Limburg Gunther Vanden Eynde. Dit programma laat toe alle administratieve zaken te regelen en dit conform de geldende reglementen (2023-24). Hierbij ook de provinciale fiche (zoals vermeld in reglement). Er wordt ook regelmatig gesleuteld aan het programma en nieuwe versies komen dan ook beschikbaar.

Procedure voor eventuele afgelasting.

Binnen de provincie VBBH hebben wij beslist de volgende procedure te hanteren in geval dat ongunstige weersomstandigheden voor de verplaatsingen op de competitiedagen verwacht worden.

De verwerking van de wedstrijdbladen gebeurd rechtstreeks en online. De data wordt door DigiWB naar een server verstuurd, waar onmiddellijk controle op de wedstrijd zelf worden doorgevoerd. Desgevallend wordt een foutboodschap terug gestuurd. Als de verwerking correct is krijgen de kapiteins een mail met een beknopt overzicht van de verwerking. Alle gegevens worden ook dadelijk in klassementen en overzicht van uitslagen gezet. Deze zijn beschikbaar op de respectievelijke pagina’s onder Sport (ALL CAT – 50+).